piątek, 22 września, 2023
Banner Top

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – dla niektórych to miejsce pracy, dla innych stresów związanych z procesem egzaminacyjnym. 

Te samorządowe jednostki promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz nadzorujące egzaminy na prawo jazdy powstały bezpośrednio w wyniku transformacji motoryzacyjnej polskiego społeczeństwa. Jakie wymagania muszą zostać spełnione, by ośrodek powstał w Twoim mieście? 

Jak powstają ośrodki?

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego to jednostka samorządowa, która ma na celu promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nadzór nad procesem egzaminacyjnym i wydawaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. Czysto formalnie, ośrodki charakteryzują się faktem stanowienia samodzielnych jednostek organizacyjnych podległych marszałkowi województwa, w którym działają.

Pierwsze WORD-y powstały na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym uchwalonej w 1997 roku z powodu zatrważająco szybkiego procesu zmotoryzowania Polek i Polaków po 1989 roku. Uzyskawszy dostęp do zagranicznych rynków, polskie społeczeństwo otworzyło się na zagranicznych producentów czterech kółek. 

Niemniej jednak, w przeważającej większości przypadków, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego stały się dawne Centra Egzaminacyjne Prawa Jazdy. Z tego względu, do najstarszych obiektów należą te mieszczące się w dawnych stolicach województw, takich jak: Jelenia Góra, Suwałki, Legnica, Bielsko-Biała, Tarnobrzeg, Warszawa czy Poznań. Choć z założenia, Ośrodki Ruchu Drogowego powstają w największych miastach wojewódzkich znanych wcześniej jako stolice tych rejonów, to często pojawiają się także w innych miejscach.

W ustawie Prawo o ruchu drogowym, art. 116 mówi o tym, że to sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na obszarze województwa. Ponadto, za nadzór ośrodka odpowiedzialny jest zarząd danego województwa. A więc, jedynym wymogiem jest pozytywna decyzja Urzędu Wojewódzkiego o utworzeniu nowego ośrodka i dzierżawy ziemi. Z tego powodu, czysto teoretycznie, WORD-y mogą powstać w każdym mieście w Polsce.

Zadania obiektu

Jednak ośrodek wojewódzki musi wypełniać ważną rolę. Do najważniejszych zadań należy:

  • prowadzenie kursów umożliwiających zdobycie przez kierowców zawodowych uprawnień do przewozu osób i rzeczy (kierowcy autobusów i ciężarówek),
  • prowadzenie kursów umożliwiających przewóz towarów niebezpiecznych – ADR,
  • przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych,
  • współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem,
  • prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.

(fot. pixabay.com)

Tagi: , , ,
Od roku zawodowo pisze o motoryzacji. Fan amerykańskich muscle carów i przemysłu motoryzacyjnego. Samozwańczy, hobbystyczny mechanik. Wielki miłośnik wszystkiego, co ma silnik i jeździ.

0 Komentarze

Zostaw komentarz